เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

แนวทางดำเนินโครงการสร้างความเข้มแข็งและเงิดอุดหนุนกรรมการหมู่บ้าน

วันที่ 23 กันยายน 2565 นายเอกรัฐ ชุมแวงวาปี รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านเป็ด เป็นประธานคณะกรรมการ โครงการสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนและเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน ณ ห้องประชุมหนองโคตร เทศบาลตำบลบ้านเป็ด
QR Code หน้านี้