เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

บำบัดทุกข์บำรุงสุขแบบบูรณาการ

วันที่ 21 กันยายน 2565 นายเอกรัฐ ชุมแวงวาปี รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านเป็ด พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เข้าร่วมพิธีเปิด โครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข โดยมีนายประจวบ รักแพทย์ นายอำเภอเมืองขอนแก่น เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ ณ อาคารอเนกประสงค์ เทศบาลตำบลบ้านเป็ด
QR Code หน้านี้