เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

มอบทุนการศึกษานักเรียน เรียนดี มารยาทดี

วันที่ 15 กันยายน 2565 นายชัชวาล ธีรภานุ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเป็ด เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการสนับสนุนนักเรียน นักศึกษาเรียนดี มารยาทดีและด้อยโอกาสเรียนต่อระดับปริญญาตรี พร้อมมอบทุนการศึกษา โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนในระดับเด็กเล็ก ระดับอนุบาล ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ณ อาคารอเนกประสงค์ เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

รูปภาพเพิ่มติม : https://www.facebook.com/media/set/?set=a.455433689962892&type=3
QR Code หน้านี้