เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

ประชุมคณะทำงานจัดทำแผนป้องกันการทุจริตฯ

วันที่ 15 กันยายน 2565 นายชัชวาล ธีรภานุ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเป็ด เป็นประธานการประชุมคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต เพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของเทศบาลตำบลบ้านเป็ด (พ.ศ.2566 - 2570) ณ ห้องประชุมหนองโคตร ชั้น 4
QR Code หน้านี้