เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

โครงการตรวจคัดกรองส่งเสริม EQ IQ ของเด็กก่อนวัยเรียน

วันที่ 14 กันยายน 2565 นายชัชวาล ธีรภานุ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเป็ด เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการตรวจคัดกรองและส่งเสริมการให้ความรุ้ด้านพัฒนาการ EQ และ IQ ของเด็กก่อนวัยเรียน โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล คณะครูจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกฟัน เข้าร่วมพิธีเปิด ณ อาคารอเนกประสงค์ เทศบาลตำบลบ้านเป็ด
QR Code หน้านี้