เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

ประชุมหารือโครงสร้างความเข้มแข็งและเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน

วันที่ 12 กันยายน 2565 นายชัชวาล ธีรภานุ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเป็ด เป็นประธานการประชุม ประชุมหารือโครงสร้างความเข้มแข็งและเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล ผู้ใหญ่บ้าน เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมหนองโคตร เทศบาลตำบลบ้านเป็ด
QR Code หน้านี้