เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

ประกวดราคาจ้างเหมาขุดลอกท่อระบายน้ำ ถนนบ้านกอก (3 แยกโรงเรียนบ้านกอกถึงเซเว่นสนามหญ้าเทียม) ลงวันที่ 1 กันยายน 2565

ไฟล์ที่ 1. ประกวดราคาจ้างเหมาขุดลอกท่อระบายน้ำ ถนนบ้านกอก (3 แยกโรงเรียนบ้านกอกถึงเซเว่นสนามหญ้าเทียม) ลงวันที่ 1 กันยายน 2565
ประเภท
ขนาด 1.21 MB
ดาวน์โหลด
QR Code หน้านี้