เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

พิธีถวายเทียนพรรษาพระราชทาน

วันที่ 28 สิงหาคม 2565 เทศบาลตำบลบ้านเป็ด ถวายเทียนพรรษาพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2565 โดยมีนายชัชวาล ธีรภานุ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเป็ด เป็นประธานในพิธี ณ วัดศรีสะอาด บ้านหัวทุ่ง ตำบลบ้านเป็ด เพื่อร่วมกันทำบุญ บำเพ็ญกุศล และอนุรักษ์ขนบธรรมเนียม ประเพณีวันเข้าพรรษา โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล กำนันผู้ใหญ่บ้าน หน่วยงานรัฐ ภาคเอกชน และประชาชนบ้านหัวทุ่ง เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้
QR Code หน้านี้