เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

โรงเรียนผู้สูงอายุรวมสุข วันที่ 7

วันที่ 26 สิงหาคม 2565 นายชัชวาล ธีรภานุ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเป็ด พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมพบปะผู้สูงอายุของโรงเรียนผู้สูงอายุรวมสุข เทศบาลตำบลบ้านเป็ด ที่ทำการเรียนการสอนเป็นวันที่ 7 โดยมีกิจกรรมนวดแผนโบราณเพื่อสุขภาพ โดยวิทยากรนักเรียนของโรงเรียนผู้สูงอายุรวมสุข นางทองถิน อุทธา ได้ทำการสอนนวดเพื่อสุขภาพที่ได้ร่ำเรียนมา เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ผู้สูงอายุได้ผ่อนคลายความเครียด แก้ปวดเมื่อยตามร่างกาย ณ หอประชุมอเนกประสงค์ เทศบาลตำบลบ้านเป็ด
QR Code หน้านี้