เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

โครงการสภาเด็กและเยาวชนอาสาทำความดีเพื่อสังคม (เด็กและเยาวชนปรับภูมิทัศน์และปลูกต้นไม้ในโรงเรียน ที่สาธารณะและสถานที่สาธารณะ)

วันที่ 19 สิงหาคม 2565 นายสุพล เมืองสนธิ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านเป็ด เป็นประธานเปิดโครงการสภาเด็กและเยาวชนอาสาทำความดีเพื่อสังคม (เด็กและเยาวชนปรับภูมิทัศน์และปลูกต้นไม้ในโรงเรียน ที่สาธารณะและสถานที่สาธารณะ) เทศบาลตำบลบ้านเป็ดได้มอบเกียรติบัตร พร้อมด้วยเครื่องมือการเกษตรสำหรับทำความสะอาด สี แปรงทาสี ถังขยะ ให้กับโรงเรียนทั้ง 8 โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ และได้รับเกียรติจากท่านพระครูสุเมธธรรมสาร (วรรณะ แก้งจุลลา) เป็นวิทยากรบรรยาธรรมให้กับเด็กนักเรียน ณ หอประชุมอเนกประสงค์ เทศบาลตำบลบ้านเป็ด
QR Code หน้านี้