เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

มอบเกียรติบัตร ให้ผู้ดูแลผู้สูงอายุ ในการอบรมพัฒนาศักยภาพผู้ดููแลผู้สูงอายุ (Care giver) ประจำปี 2565

วันที่ 10 สิงหาคม 2565 นายชัชวาล ธีรภานุ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเป็ด เป็นประธานมอบเกียรติบัตร ให้ผู้ดูแลผู้สูงอายุ ในการอบรมพัฒนาศักยภาพผู้ดููแลผู้สูงอายุ (Care giver) ประจำปี 2565 ณ อาคารอเนกประสงค์ เทศบาลตำบลบ้านเป็ด
QR Code หน้านี้