เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

โครงการเสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินประชาชน

วันที่ 5 สิงหาคม 2565 นายเอกรัฐ ชุมแวงวาปี รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านเป็ด เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการเสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน โดยมีเทศกิจ อสตร. อปพร. เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้ ณ อาคารอเนกประสงค์ไพศาล
QR Code หน้านี้