เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน เทศบาลตำบลมาบข่า อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง

วันที่ 3 สิงหาคม 2565 นายชัชวาล ธีรภานุ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเป็ด พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาลตำบลบ้านเป็ด นักเรียนโรงเรียนเทศบาล ผู้สูงอายุรวมสุข ได้ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน เทศบาลตำบลมาบข่า อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง นำโดยนายอาจิน อ่ำพุด นายกเทศมนตรีตำบลมาบข่า โดยมีการนำเสนอการดำเนินงานในหัวข้อแนวทางในการบริหารจัดการสังคมผู้สูงวัย (โรงเรียนผู้สูงอายุ) พร้อมเยี่ยมชมสินค้า OTOP กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มอาชีพชุมชน เอื้ออาทรบ้านเป็ด และกลุ่มอาชีพปลาร้าบอง น้ำพริกเผา ตำบลบ้านเป็ด ณ อาคารอเนกประสงค์ เทศบาลตำบลบ้านเป็ด
QR Code หน้านี้