เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

โรงเรียนผู้สูงอายุรวมสุข วันที่ 6

วันที่ 26 กรกฎาคม 2565 นายสุพล เมืองสนธิ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านเป็ด พร้อมด้วยนายวิสุทธิ์ เจริญศรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลบ้านเป็ด ร่วมพบปะผู้สูงอายุของโรงเรียนผู้สูงอายุรวมสุข เทศบาลตำบลบ้านเป็ด ที่ทำการเรียนการสอนเป็นวันที่ 6 โดยมีกิจกรรมสันทนาการและให้ความรู้ โดยวิทยากรจากโรงพยาบาลขอนแก่น เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ผู้สูงอายุได้ผ่อนคลายความเครียด สนุกสนานและพบปะกับเพื่อนในวัยเดียวกัน ได้เป็นอย่างดี ณ หอประชุมอเนกประสงค์ เทศบาลตำบลบ้านเป็ด
QR Code หน้านี้