เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

โครงการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพของประชาชนในเขตตำบลบ้านเป็ด การทำน้ำพริกหนุ่ม - แค็บหมู

วันที่ 22 กรกฎาคม 2565 นายสุพล เมืองสนธิ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านเป็ด เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพของประชาชนในเขตตำบลบ้านเป็ด โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชนและกลุ่มอาชีพบ้านสันติสุข เข้าร่วมกิจกรรม ณ ศาลาประชาคม บ้านสันติสุข หมู่ที่ 11
QR Code หน้านี้