เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

โครงการเวทีแลกเปลี่ยนความรู้และพัฒนาศักยภาพความเป็นอยู่ผู้สูงอายุในเขตเทศบาลตำบลบ้านเป็ด

วันที่ 21 กรกฎาคม 2565 นายสุพล เมืองสนธิ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านเป็ด เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการเวทีแลกเปลี่ยนความรู้และพัฒนาศักยภาพความเป็นอยู่ผู้สูงอายุในเขตเทศบาลตำบลบ้านเป็ด โดยได้รับเกียรติจากวิทยากร จากโรงพยาบาลขอนแก่น มาให้คำบรรยายและทำกิจกรรม ณ อาคารอเนกประสงค์ เทศบาลตำบลบ้านเป็ด
QR Code หน้านี้