เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

ประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านเป็ด สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2565

วันที่ 12 กรกฎาคม 2565 นายสมพงษ์ พรหมแสง รองประธานสภาเทศบาลตำบลบ้านเป็ด รักษาการประธานสภาเทศบาลตำบลบ้านเป็ด เป็นประธานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านเป็ด สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2565 ณ ห้องประชุมหนองโคตร ชั้น 4 เทศบาลตำบลบ้านเป็ด
QR Code หน้านี้