เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

กิจกรรม “หล่อเทียน 9 ต้น ถวาย 9 วัด” ในพิธีหล่อเทียนและถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2565

วันที่ 12 กรกฎาคม 2565 เทศบาลตำบลบ้านเป็ด จัดกิจกรรม “หล่อเทียน 9 ต้น ถวาย 9 วัด” ในพิธีหล่อเทียนและถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2565 โดยมีนายชัชวาล ธีรภานุ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเป็ด เป็นประธานในพิธี ณ หอประชุมอเนกประสงค์ เทศบาลตำบลบ้านเป็ด เพื่อร่วมกันทำบุญ บำเพ็ญกุศล ศึกษาเรียนรู้และอนุรักษ์ขนบธรรมเนียม ประเพณีวันเข้าพรรษา ซึ่งมีกิจกรรมประกอบพิธีหล่อเทียนเป็นปฐมฤกษ์ และถวายเทียนพรรษา ถวายภัตตาหารและเครื่องไทยธรรม แด่พระสงฆ์ 9 รูป พร้อมชมการแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านจากกลุ่มโรงเรียนผู้สูงอายุบ้านเป็ด โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาลและชุมชน เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้
QR Code หน้านี้