เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ สืบสานประเพณีถวายเทียนพรรษา เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2565

วันที่ 7 กรกฎาคม 2565 นายชัชวาล ธีรภานุ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเป็ด มอบหมายให้นายสุพล เมืองสนธิ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านเป็ด เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ สืบสานประเพณีถวายเทียนพรรษา เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2565 โดยมี ผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ คณะครู น้องๆนักเรียนโรงเรียนเทศบาลบ้านเป็ด และผู้ปกครอง เข้าร่วมพิธีหล่อเทียนพรรษา ณ โรงเรียนเทศบาลบ้านเป็ด
QR Code หน้านี้