เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

ประชุมหารือและร่วมแสดงความคิดเห็นในการพัฒนาเทศบาล ประจำปีงบประมาณ 2566

วันที่ 5 กรกฎาคม 2565 นายชัชวาล ธีรภานุ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเป็ด เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมปรึกษาหารือแนวทางการปฏิบัติงานและร่วมแสดงความคิดเห็น ในการพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านเป็ด ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ หอประชุมอเนกประสงค์ เทศบาลตำบลบ้านเป็ด โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ กำนันและผู้ใหญ่และผู้นำชุมชนในเขตตำบลบ้านเป็ด เข้าร่วมการประชุม
QR Code หน้านี้