เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

ต้อนรับข้าราชการโอนย้ายมาใหม่

วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 นายชัชวาล ธีรภานุ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเป็ด เป็นประธานกล่าวต้อนรับรับข้าราชการโอนย้ายมาใหม่ 2 คน ได้แก่ นายธวัชชัย พลเสนา มาดำรงตำแหน่ง รองปลัดเทศบาล ย้ายมาจากเทศบาลลำน้ำพอง และนางฐิติรัตน์ ประเสริฐศรี มาดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ ย้ายมาจาก เทศบาลเมืองเมืองปัก พร้อมด้วยคณะผู้ที่เดินทางมาร่วมแสดงความยินดี ณ อาคารอเนกประสงค์ เทศบาลตำบลบ้านเป็ด
QR Code หน้านี้