เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

พิธีต้อนรับพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก ประกาศนียบัตรสมณศักดิ์พัดยศ ทรงตั้งเปรียญธรรม 3 ประโยค

วันที่ 28 มิถุนายน 2565 นายชัชวาล ธีรภานุ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเป็ด พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล คณะสงฆ์ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ร่วมพิธีต้อนรับพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก ประกาศนียบัตรสมณศักดิ์พัดยศ ทรงตั้งเปรียญธรรม 3 ประโยค แด่ พระครูจันทสิริสาร พระมหาพงศกร พุทธสีโล พระมหาอมร อค.คปญฺโญ และพระมหาพิกุล จิตตฺปญฺโญ ประจำปี 2565 ณ วัดท่าบึงบ้านเป็ด หมู่ที่ 1 บ้านเป็ด ต.บ้านเป็ด อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น
QR Code หน้านี้