เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

รับเกียรติบัตร หน่วยงานที่ได้รับรองคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น EHA 1001 : 2021

วันที่ 2 พฤษภาคม 2565 นายชัชวาล ธีรภานุ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเป็ด มอบหมายให้ นายสมศรี แสนทวีสุข รองปลัดเทศบาลตำบลบ้านเป็ด เป็นผู้แทนหน่วยงานรับเกียรติบัตร หน่วยงานที่ได้รับรองคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น EHA 1001 : 2021 ในพิธีเปิดการสัมมนาชี้แจงการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ณ โรงแรมเจริญธานี ขอนแก่น
QR Code หน้านี้