เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ไฟล์ที่ 1. หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ประเภท
ขนาด 2.02 MB
ดาวน์โหลด
QR Code หน้านี้