เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

พิธีสรงน้ำพระ เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ 2565

วันที่ 11 เมษายน 2565 นายชัชวาล ธีรภานุ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเป็ด พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการและพนักงานเทศบาล ร่วมพิธีสรงน้ำพระ เนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี 2565 เพื่อเสริมมงคลวันสงกรานต์ และร่วมอนุรักษ์ประเพณีสงกรานต์ สืบสานวัฒนธรรมอันดีงามของไทย ณ บริเวณด้านหน้าอาคาร ชั้น 1 เทศบาลตำบลบ้านเป็ด
QR Code หน้านี้