เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

เปิดจุดบริการประชาชน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2565

วันที่ 11 เมษายน 2565 นายชัชวาล ธีรภานุ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเป็ด เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2565 เพื่อให้บริการประชาชนที่ใช้รถใช้ถนน เดินทางกลับภูมิลำเนา ซึ่งอาจทำให้เกิดความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนนที่สร้างความสูญเสียต่อชีวิต ร่างกายและทรัพย์สินของประชาชน โดยเป็นการบรูณาการร่วมกันระหว่าง เทศบาลตำบลบ้านเป็ด กรมทหารราบที่ 8 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สถานีตำรวจภูธรบ้านเป็ด การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขามะลิวัลย์ 2 และสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานที่ 6 ขอนแก่น
พร้อมกันนี้ได้ให้การต้อนรับ นายประจวบ รักษ์แพทย์ นายอำเภอเมืองขอนแก่น ในโอกาสตรวจเยี่ยมจุดให้บริการประชาชน ของเทศบาลตำบลบ้านเป็ด พร้อมมอบสิ่งของเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานและประชาชนที่สัญจรไปมา ซึ่งจุดบริการประชาชนในวันช่วงหยุดเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2565 จะให้บริการประชาชน ระหว่างวันที่ 11 – 17 เมษายน 2565 เพื่อให้ประชาชนสอบถามเส้นทาง และประชาสัมพันธ์ บริการน้ำดื่ม กาแฟ จุดพักรถ จุดรักษาพยาบาล แจ้งเหตุฉุกเฉิน ซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ตลอด 24 ชั่วโมง ณ หน้าสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมือง ขอนแก่น
QR Code หน้านี้