เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รอบ 6 เดือน ( 1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565)

ไฟล์ที่ 1. รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รอบ 6 เดือน ( 1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565)
ประเภท
ขนาด 0.29 MB
ดาวน์โหลด
ไฟล์ที่ 2. รายงานผลการดำเนินงานประเภทครุภัณฑ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รอบ 6 เดือน ( 1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565)
ประเภท
ขนาด 0.37 MB
ดาวน์โหลด
QR Code หน้านี้