เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

ประชาสัมพันธ์แนวทางการป้องกันโรคติดต่อทางเดินอาหารและน้ำในฤดูร้อน

    อำเภอเมืองขอนแก่นขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์แนวทางการป้องกันโรคติดต่อทางเดินอาหารและน้ำในฤดูร้อน เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจ สามารถปฏิบัติตนในการป้องกันโรคติดต่อทางเดินอาหารและน้ำได้อย่างถูกต้อง ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดเอกสารคู่มือ เพิ่มเติมได้ ที่นี่
ไฟล์ที่ 1. แนวทางการป้องกันโรคติดต่อทางเดินอาหารและน้ำในฤดูร้อน
ประเภท
ขนาด 0.99 MB
ดาวน์โหลด
QR Code หน้านี้