เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

ให้การต้อนรับ นายประจวบ รักแพทย์ นายอำเภอเมืองขอนแก่น พร้อมคณะ

วันที่ 24 มีนาคม 2565 เทศบาลตำบลบ้านเป็ด นำโดย นายชัชวาล ธีรภานุ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเป็ด พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลบ้านเป็ด นายบัวฮอง บุญจวง ประธานสภาเทศบาล พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการเทศบาลตำบลบ้านเป็ด ให้การต้อนรับ นายประจวบ รักแพทย์ นายอำเภอเมืองขอนแก่น พร้อมคณะ ในโอกาสเยี่ยมเยือนแลกเปลี่ยนแนวทางปฏิบัติราชการและการพัฒนาระดับพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอเมืองขอนแก่น ณ ห้องประชุมหนองโคตร ชั้น 4 เทศบาลตำบลบ้านเป็ด
QR Code หน้านี้