เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

การประชุมคณะทำงานเพื่อดำเนินการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยอื่น

วันที่ 22 มีนาคม 2565 นายชัชวาล ธีรภานุ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเป็ด เป็นประธานการประชุมคณะทำงานเพื่อดำเนินการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยอื่น ณ ห้องประชุมหนองโคตร
QR Code หน้านี้