เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

มอบวัสดุอุปกรณ์ให้การช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือนร้อนจากพายุฤดูร้อน

วันที่ 18 มีนาคม 2565 นายเอกรัฐ ชุมแวงวาปี รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านเป็ด พร้อมด้วยนายสุพล เมืองสนธิ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านเป็ด และเจ้าหน้าที่ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนที่ประสบสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล ลงพื้นที่มอบวัสดุอุปกรณ์ให้การช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือนร้อนจากพายุฤดูร้อน บ้านเลขที่ 370/92 หมู่บ้านวีไอพีโฮม 5 บ้านโคกฟันโปง หมู่ 21 โดยได้มีการตรวจสอบความเสียหายและมอบอุปกรณ์เพื่อเป็นการช่วยเหลือผู้ประสบภัยกรณีฉุกเฉิน
QR Code หน้านี้