เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเทศบาลตำบลบ้านเป็ด ร่วมแสดงเจตนารมย์ต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ

คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเทศบาลตำบลบ้านเป็ด ร่วมแสดงเจตนารมย์ต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ ในคราวประชุมหัวหน้าส่วนราชการ โดยปฏิบัติตามมาตการป้องกันการแพร่เชื้อโควิด 19 ก่อนเข้าร่วมประชุม
QR Code หน้านี้