เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

ประชุมหารือการบริหารจัดการน้ำในช่วงฤดูฝนที่จะมาถึงในปี 2565

วันที่ 15 มีนาคม 2565 นายชัชวาล ธีรภานุ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเป็ด พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ผู้อำนวยการกองช่าง หัวหน้าส่วนราชการกองช่าง และงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล ร่วมกันประชุมหารือการบริหารจัดการน้ำในช่วงฤดูฝนที่จะมาถึงในปีนี้ โดยเป็นการรับฟังการดำเนินงานของปีที่ผ่านมา เพื่อรับทราบปัญหาที่เกิดขึ้น อาทิ ท่อระบายน้ำอุดตัน น้ำไม่สามารถระบายน้ำได้ หรือพื้นที่ส่วนบุคคลที่ได้มีการถมที่เพิ่มมากขึ้น จนส่งผลให้ไม่มีทางระบายน้ำ และจุดไหนในเขตชุมชน ที่ยังได้รับผลกระทบจากน้ำขัง และจะดำเนินการสำรวจทางระบายน้ำจากหลายทิศทาง เช่น จาก ร.8 และเส้นทางน้ำอื่นๆ ที่จะไหลลงมารวมกันที่บึงหนองโคตร เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดน้ำท่วมขังหรือสามารถระบายน้ำได้เร็วมากขึ้น
พร้อมนี้ได้มีการเสนอแผนการขอรับการสนับสนุนและการดำเนินงานร่วมกับหน่วยงานราชการอีกหลายภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพและช่วยเหลือประชาชนได้ดียิ่งขึ้น
QR Code หน้านี้