เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

ประชุมคณะกรรมการ ITA ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลบ้านเป็ด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วันที่ 8 มีนาคม 2565 นายปรีดา นิลสาคู ปลัดเทศบาลตำบลบ้านเป็ด เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ ITA ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลบ้านเป็ด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุมหนองโคตร ชั้น 4
QR Code หน้านี้