เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

ประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับหมู่บ้าน หมู่ที่ 4,21,17,9 และ 15


วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 เทศบาลตำบลบ้านเป็ด นำโดยนายชัชวาล ธีรภานุ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเป็ด พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการและพนักงานเจ้าหน้าที่ กองวิชาการและแผนงาน ลงพื้นที่จัดประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับหมู่บ้าน ในวันนี้ได้มีการลงพื้นที่ประชาคม ณ ศาลาประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ 4,21,17,9 และ 15
QR Code หน้านี้