เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

กิจกรรมเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ 100 ปี

วันนี้ 3 กุมภาพันธ์ 2565 เทศบาลตำบลบ้านเป็ด นำโดย นายชัชวาล ธีรภานุ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเป็ด ให้การต้อนรับนายพันธ์เทพ เสาโกศล รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วยส่วนราชการ กระทรวจการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดขอนแก่นร่วมกับกาชาดจังหวัดขอนแก่นและศูนย์ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจ (CSR) ลงพื้นที่มอบของขวัญปีใหม่ แก่ผู้สูงอายุตั้งแต่ 100 ปี ขึ้นไป ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลบ้านเป็ด จำนวน 2 คน คือ นางทอง แสนเหนือ อายุ 109 ปี หมู่15 ตำบลบ้านเป็ด และ นายน้อย สารแสง อายุ 105 ปี หมู่ 11 ตำบลบ้านเป็ด ซึ่งผู้สูงอายุทั้ง 2 คนเป็นคนอารมณ์ดี กินง่ายอยู่ง่าย และมีลูกหลานดูแลเอาใจใส่เป็นอย่างดี เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่ผู้สูงอายุและรับฟังปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน อีกทั้งเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างส่วนราชการกับประชาชนในพื้นที่
QR Code หน้านี้