เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

เปิดเรียนวันแรก โรงเรียนผู้สูงอายุรวมสุข เทศบาลตำบลบ้านเป็ด ของปีงบประมาณ 2565

วันที่ 28 มกราคม 2565 นายชัชวาล ธีรภานุ นานยกเทศมนตรีตำบลบ้านเป็ด และคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราช พบปะนักเรียน โรงเรียนผู้สูงอายุรวมสุข เทศบาลตำบลบ้านเป็ด โดยโครงการฯ เปิดเรียนวันนี้เป็นวันแรกของปีงบประมาณ 2565 โดยได้รับเกียรติวิทยากรจาก พมจ.ขอนแก่น และรพ.ศูนย์ขอนแก่น โดยในภาคเช้าเรื่องความรู้สิทธิประโยชน์ตาม พรบ.ผู้สูงอายุ และช่องทางการติดต่อเพื่อขอรับบริการ ภาคบ่าย การออกกำลังกาย และฝึกหายใจคลายเคลียด ณ หอประชุมอเนกประสงค์

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1661672974172052&type=3
QR Code หน้านี้