เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

โครงการส่งเสริมสิทธิบุคคลไร้สถานะและตกหล่น ให้มีสิทธิเข้าถึงบริการของรัฐจัดทำบัตรประชาชนด้วยการตรวจพิสูจน์สารพันธุกรรม (DNA) เพื่อให้สิทธิในสถานะบุคคลตามกฏหมาย (Right to Legal Personality) ประจำปี พ.ศ.2565

ไฟล์ที่ 1. โครงการส่งเสริมสิทธิบุคคลไร้สถานะและตกหล่นให้มีสิทธิเข้าถึงบริการของรัฐจัดทำบัตรประชาชนด้วยการตรวจพิสูจน์สารพันธุกรรม (DNA) เพื่อให้สิทธิในสถานะบุคคลตามกฏหมาย (Right to Legal Personality) ประจำปี พ.ศ.2565
ประเภท
ขนาด 6.66 MB
ดาวน์โหลด
QR Code หน้านี้