เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

ประกาศเทศบาลตำบลบ้านเป็ด เรื่อง บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง อัตราภาษีที่จัดเก็บ และรายละเอียดที่จำเป็นในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565

ไฟล์ที่ 1. โรงเรือนสิ่งปลูกสร้างจังหวัดขอนแก่น พ.ศ. 2559-2562
ประเภท
ขนาด 4.9 MB
ดาวน์โหลด
ไฟล์ที่ 2. บัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน ในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ สำนักงานที่ดิน จังหวัดขอนแก่น
ประเภท
ขนาด 16.42 MB
ดาวน์โหลด
ไฟล์ที่ 3. แบบบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์อาคารชุด/ห้องชุด
ประเภท
ขนาด 0.43 MB
ดาวน์โหลด
ไฟล์ที่ 4. ภดส.1 ชุด.1 ปี พ.ศ.2565
ประเภท
ขนาด 7.07 MB
ดาวน์โหลด
ไฟล์ที่ 5. เดอะเอสบล็อคพลัสคอนโดมิเนียม วันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ.2561
ประเภท
ขนาด 0.02 MB
ดาวน์โหลด
ไฟล์ที่ 6. เดอะเอสบล็อคพลัสคอนโดมิเนียม วันที่ 5 กันยายน พ.ศ.2561
ประเภท
ขนาด 0.02 MB
ดาวน์โหลด
ไฟล์ที่ 7. เดอะเกรทเรสซิเดนซ์คอนโดมิเนียม วันที่ 31 กรกฏาคม พ.ศ.2562
ประเภท
ขนาด 0.02 MB
ดาวน์โหลด
ไฟล์ที่ 8. เดอะเกรทเรสซิเดนซ์คอนโดมิเนียม วันที่ 31 กรกฏาคม พ.ศ.2562
ประเภท
ขนาด 0.02 MB
ดาวน์โหลด
QR Code หน้านี้