เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

ประกาศเทศบาลตำบลบ้านเป็ด เรื่อง การใช้เทศบัญญัติเทศบาลตำบลบ้านเป็ด ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535

ไฟล์ที่ 1. ประกาศเทศบาลตำบลบ้านเป็ด เรื่อง การใช้เทศบัญญัติเทศบาลตำบลบ้านเป็ด ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535
ประเภท
ขนาด 0.1 MB
ดาวน์โหลด
ไฟล์ที่ 2. บันทึกหลักการและเหจุผล ประกอบเทศบัญญัติเทศบาลตำบลบ้านเป็ด เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.2564
ประเภท
ขนาด 0.83 MB
ดาวน์โหลด
QR Code หน้านี้