เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

ให้การต้อนรับ พลโทสวราชย์​ แสงผล​ แม่ทัพภาคที่ 2 พร้อมด้วย นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ในการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมจุดบริการประชาชน ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565

วันที่ 2 มกราคม 2565 เทศบาลตำบลบ้านเป็ด นำโดย คณะผู้บริหาร​เทศบาลตำบลบ้านเป็ด หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงาน เจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ พลโทสวราชย์​ แสงผล​ แม่ทัพภาคที่ 2 พร้อมด้วย นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ในการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมจุดบริการประชาชน ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565 ของเทศบาล​ตํา​บ​ลบ้าน​เป็ด​ พร้อมมอบสิ่งของอุปโภค บริโภค ให้กับเจ้าหน้าที่ผู้อยู่เวรให้บริการประชาชน เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ทุกคนในการปฏิบัติหน้าที่
ในการนี้ แม่ทัพภาคที่ 2 พร้อมด้วยผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น และหัวหน้าส่วนราชการ ยังได้มอบเครื่องดื่ม หน้ากากอนามัย และเจลล์แอลกอฮอล์ล้างมือ ให้กับประชาชน ที่ขับรถสัญจรผ่านหน้าจุดบริการ ณ จุดบริการประชาชน หน้าเทศบาลตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมืองขอนแก่น
QR Code หน้านี้