เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นและปราชญ์ชาวบ้าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

วันที่ 24 ธันวาคม 2564 นายสุพล เมืองสนธิ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านเป็ด เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นและปราชญ์ชาวบ้าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยมี คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล ผู้อำนวยการโรงเรียนในเขตตำบลบ้านเป็ด และปราชญ์ชาวบ้าน เข้าร่วมกิจกรรม ณ ห้องประชุมหนองโคตร ชั้น 4 เทศบาลตำบลบ้านเป็ด เพื่อรับฟังผลการดำเนินงานของโครงการฯ ในปี 2562 และ 2563 ที่ผ่านมา พร้อมหารือกำหนดแผนการดำเนินการจัดกิจกรรมของโครงการ จะเริ่มในเดือนมกราคม 2565
QR Code หน้านี้