เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านเป็ด เพื่อกำหนดแนวทางการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ

วันที่ 23 ธันวาคม 2564 นายพูลศิลป์ ใจตรง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านเป็ด เพื่อกำหนดแนวทางการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ ณ ห้องประชุมหนองโคตร ชั้น 4 เทศบาลตำบลบ้านเป็ด
QR Code หน้านี้