เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

ประชุมคณะอนุกรรมการฝ่ายสนับสนุนการบริการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลบ้านเป็ด ครั้งที่ 2/2565 ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2565

วันที่ 17 ธันวาคม 2564 นายชัชวาล ธีรภานุ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเป็ด เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการฝ่ายสนับสนุนการบริการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลบ้านเป็ด ครั้งที่ 2/2565 ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2565 ณ ห้องประชุมหนองโคตร ชั้น 4 เทศบาลตำบลบ้านเป็ด
QR Code หน้านี้