เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

ประชุมคณะอนุกรรมการ ฝ่ายจัดทำแผนและพัฒนาโครงการ กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลบ้านเป็ด ครั้งที่ 2/2565 ประจำปีงบประมาณ 2565

วันที่ 15 ธันวาคม 2564 นายพูลศิลป์ ใจตรง เป็นประธานอนุกรรมการ การประชุมคณะอนุกรรมการ ฝ่ายจัดทำแผนและพัฒนาโครงการ กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลบ้านเป็ด ครั้งที่ 2/2565 ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ ห้องประชุมหนองโคตร ชั้น 4
QR Code หน้านี้