เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

การประชุมการเตรียมการ การจัดโครงการวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2565 เพื่อหารือหาแนวทางการจัดกิจกรรมแบบ Online

วันที่ 13 ธันวาคม 2564 นายชัชวาล ธีรภานุ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเป็ด เป็นประธานเปิดการประชุมการเตรียมการ การจัดโครงการวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2565 เพื่อหารือหาแนวทางการจัดกิจกรรมแบบ Online โดยมีผู้อำนวยการตัวแทนแต่ละโรงเรียนในเขตเทศบาลเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมหนองโคตรชั้น 4
โดยรายละเอียดกิจกรรมจะแจ้งให้ทราบในหน้าเพจและเว็บไซต์เทศบาลตำบลบ้านเป็ดในครั้งต่อไป
QR Code หน้านี้