เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

เชิญชวนอาสาสมัครกู้ภัยและองค์การสาธารณกุศลในพื้นที่เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ ของศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 1-18 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
QR Code หน้านี้