เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

บรรยากาศการให้บริการฉีดวัคซีน ซิโนฟาร์ม เข็มที่ 2

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 เทศบาลตำบลบ้านเป็ด นำโดยนายชัชวาล ธีรภานุ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเป็ด พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเทศบาล ให้บริการฉีดวัคซีน ซิโนฟาร์ม เข็มที่ 2 สำหรับประชาชนในเขตตำบลบ้านเป็ด ที่ได้รับเข็มที่ 1 และไม่ได้มารับเข็มที่ 2 เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2564 และผู้ที่ไม่ได้มารับเข็มที่ 2 เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 ณ หอประชุมอเนกประสงค์ เทศบาลตำบลบ้านเป็ด ตั้งแต่เวลา 08.00 น.
ทั้งนี้ เทศบาลตำบลบ้านเป็ด ขอขอบคุณ พี่น้องประชาชนตำบลบ้านเป็ดที่เดินทางมาเข้ารับบริการฉีดวัคซีน และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลขอนแก่น และเจ้าหน้าที่ในส่วนของเทศบาลตำบลบ้านเป็ด ที่มาให้บริการและอำนวยความสะดวกให้กับประชาชน
QR Code หน้านี้