เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลบ้านเป็ด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ครั้งที่ 1/2565

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2565 นายชัชวาล ธีรภานุ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเป็ด เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลบ้านเป็ด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ครั้งที่ 1/2565 เพื่อรับฟังการสรุปผลการดำเนินงานของแต่ละเดือน และผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ที่ผ่านมา รวมไปถึงการรายงานสถานการณ์ทางการเงิน ของกองทุนฯ พร้อมซักซ้อมการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ณ ห้องประชุมหนองโคตร ชั้น 4 เทศบาลตำบลบ้านเป็ด
QR Code หน้านี้