เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

รายงานผลการอบรม "การเสริมสร้างสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 3 (นางศศิวิมล เกี้ยงกรม)

รายงานผลการอบรม "การเสริมสร้างสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น ตามประกาศ กถ.(ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2557 และเพื่อยกระดับข้าราชการสู่ความเป็นมืออาชีพ Professional ในรุ่นที่ 3" ระหว่างวันที่ 5-7 ตุลาคม 2564 ณ โรงแรมเลอ แคสเซีย จังหวัดขอนแก่น (นางศศิวิมล เกี้ยงกรม)
ไฟล์ที่ 1. รายงานผลการอบรม "การเสริมสร้างสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น (นางศศิวิมล เกี้ยงกรม)
ประเภท
ขนาด 12.96 MB
ดาวน์โหลด
QR Code หน้านี้